Els estudiants de l’Aran es podran examinar de les PAU en aranès

En les Proves d’Accés a la Universitat de 2019 a què es presentin els estudiants d’Aran, s’inclourà l’opció de l’occità aranès en els enunciats de l’examen d’Història

Vielha, 30 de novembre de 2018.- El Conselh Generau d’Aran, el Departament d’Empresa i coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida han signat un conveni per al desenvolupament de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en aranès.

L’objectiu del conveni és regular les activitats que duran a terme el Conselh Generau d’Aran, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, i la Universitat de Lleida amb la finalitat d’incloure en les Proves d’Accés a la Universitat a què es presenten els estudiants d’Aran l’opció d’enunciats en la llengua occitana, aranès a l’Aran.

En les Proves d’Accés a la Universitat de 2019 a què es presentin els estudiants d’Aran, s’inclourà l’opció de l’occità aranès en els enunciats de l’examen d’Història, matèria obligatòria per a tot l’alumnat. En successives convocatòries, la Comissió de Seguiment designada a partir de l’acord podrà ampliar les matèries en què s’estableixi l’opció d’enunciats en occità aranès.

El Conselh Generau d’Aran designarà les persones que duran a terme la traducció a l’occità aranès dels enunciats de les PAU a què es presentin els estudiants d’Aran i assumirà les despeses de traducció a l’aranès dels enunciats de les proves que es determinin. La traducció es realitzarà un cop tancat el procés de maquetació i edició dels enunciats en català i en castellà, i les persones encarregades de la traducció hauràn de seguir el protocol de confidencialitat establert en l’elaboració de les PAU.

Els costos d’edició i d’impressió dels enunciats d’examen en occità aranès, seran assumits per la Generalitat, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La Universitat de Lleida serà l’encarregada de proveir els mecanismes necessaris en cas que calgués la traducció de les respostes als exàmens, per tal que la seva correcció es dugui a terme en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants.

En aquest sentit, cal recordar que Lourdes Bruna, alumna de l’Institut d’Aran i veïna d’Arties, va ser l’any passat la primera estudiant que va respondre en aranès dos exàmens de la fase específica de les PAU a la UdL, en les assignatures de matemàtiques i física, quan va demanar poder examinar-se en aranès, ja que és llengua oficial a Catalunya des de l’any 2006. Malgrat que no estava obligada a fer les PAU, ja que havia cursat el Batxibac (Batxillerat en francès), Lourdes Bruna, va optar per fer la fase específica per pujar la seva nota d’accés a la universitat.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que amb aquest conveni s’acaba amb la demana històrica del Conselh Generau d’Aran a la Generalitat de Catalunya perquè els estudiants de la Val d’Aran poguessin tenir l’opció de fer les Proves d’Accés a la Universitat en aranès.

Fotos: UdL

Comments are closed.