El Espitau Val d’Aran podrà realitzar in situ proves PCR per a detectar la infecció i proves serològiques per a identificar la immunitat davant el COVID-19

  • Després de les diverses gestions dutes a terme i dels canvis en els protocols existents, es podran realitzar proves PCR al propi laboratori de l’Espitau en casos d’urgència, així com proves serològiques a través de l’anàlisi de sang per a conèixer el grau d’immunitat davant el COVID-19, sempre sota criteri mèdic

Durant tota la crisi sanitària provocada pel COVID-19, s’han realitzat proves PCR (que detecten la infecció del COVID-19) a través de les àrees d’atenció primària i urgències del Espitau Val d’Aran respectant els protocols establerts per les autoritats sanitàries. Aquestes mostres s’emportaven a analitzar al laboratori de l’Hospital Arnau de Vilanova ja que a l’Aran no es comptava amb els recursos necessaris.

Un vegada superada la fase crítica de la pandèmia i després de diverses gestions dutes a terme pels responsables de la sanitat aranesa, aquestes proves podran realitzar-se a l’Aran. Referent a les proves PCR, es realitzaran en casos d’urgència, quan el pacient necessiti assistència quirúrgica. Així mateix, les proves serològiques que detecten la presència d’anticossos del COVID-19, es podran realitzar també al laboratori de l’Espitau Val d’Aran. Totes dues proves es realitzaran sempre sota criteri mèdic.

Actualment, es disposa d’un nombre limitat de proves PCR, per això es faran en casos d’urgència, la resta es continuaran enviant al laboratori de l’hospital Arnau de Vilanova. Cal recordar que la PCR és la prova considerada de major fiabilitat diagnòstica per a detectar la malaltia aguda. D’altra banda, les proves serològiques permeten la possibilitat de detectar tant la malaltia activa com la malaltia passada i resolta, i la possible immunitat, i a partir d’ara, sota la prescripció del metge de capçalera, es realitzaran a través de la tècnica ELISA que detecta anticossos totals i que és 100% fiable.

La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar del Conselh Generau d’Aran, Maria Vergés, manifesta que “gràcies a les gestions realitzades podrem, d’una banda, tenir més informació i de forma més ràpida, cosa que ens ajudarà a reaccionar amb agilitat, i per l’altra, prendre les mesures adequades de protecció dels professionals i de la població en general”.

Les indicacions per a cadascuna d’aquestes proves han estat definides i consensuades amb el Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tots els professionals sanitaris del Conselh Generau d’Aran han rebut la informació sobre aquest tema.

Comments are closed.