Estudi sobre l’estat de conservació de la Truita i el Cavilat a la conca del riu Garona

El Conselh Generau d’Aran ha encarregat a l’empresa GESNA Estudis Ambientals, SL, l’estudi sobre l’estat de conservació actual de la truita (Salmo trutta) i el cavilat (Cottus hispaniolensis), a la conca del riu Garona, per fer-ne el seguiment poblacional d’aquest any 2015.

cavilat

Els treballs s’han realitzat a través d’una campanya de mostreig en 16 estacions, mitjançant pesca elèctrica per determinar la densitat, biomassa i estructura poblacional de la truita i el cavilat, així com una avaluació de la qualitat del habitat d’aquestes espècies.

Cal tenir en compte que el riu Garona te la peculiaritat de ser una conca atlàntica centreeuropea, el que determina la presència de dues espècies singulars: la truita, de gran importància socioeconòmica, i el cavilat, espècie endèmica declarada en perill d’extinció.

Les greus riuades de l’any 2013 a la Val d’Aran van afegir encara més pressió sobre aquestes importants espècies, motiu pel qual el Conselh Generau d’Aran ha impulsat aquesta i d’altres actuacions, com la que es va portar a terme des del departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau amb el recent alliberament de 75 exemplars de cavilat nascuts al Centre de conservació Camadoca al riu Aiguamòg, per afavorir-ne la repoblació a la conca del Garona, inclosa en el programa LIFE+ LimnoPirineus.

Tant les repoblacions com aquest estudi sobre la conservació de les dues espècies, serviran per preparar de manera òptima la temporada de pesca de l’any 2016 a la Val d’Aran.

Comments are closed.