El Conselh Generau d’Aran avança en la candidatura de la Reserva de la Biosfera amb la participació de la ciutadania aranesa

  • La passada setmana es van celebrar sis tallers de participació ciutadana centrats en diferents temàtiques, totes elles centrades en valors com la sostenibilitat i la innovació, amb l’objectiu de establir de manera conjunta el pla d’acció de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran

El procés de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran continua avançant, el Conselh Generau d’Aran, a través de les empreses Inèdit i Verd e Blu, va organitzar el passat 18 de novembre uns tallers de participació ciutadana amb l’objectiu de co-crear el pla d’acció d’aquesta Reserva.

Aquests tallers es van dividir en sis grups, cadascun amb una temàtica diferent: patrimoni natural, patrimoni cultural, recerca, sector primari, caça i pesca, turisme i esports.

“El procés de creació de la candidatura de la Reserva de la Biosfera ha de ser un procés consensuat entre l’administració, el teixit empresarial i la ciutadania, junts ens hem de replantejar la gestió territorial de la Val d’Aran i treballar en una diversificació econòmica fonamentada en els que volem que siguin dos dels pilars essencials del futur d’Aran: la sostenibilitat i la innovació”, explicava la síndica d’Aran, Maria Vergés.

Durant els tallers participatius de la setmana passada, van sorgir plantejaments que seran fonamentals per al futur de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran en diferents àmbits. Pel que fa al patrimoni natural, es va considerar imprescindible l’aprenentatge i transmissió dels valors naturals, així com la conservació i protecció del paisatge, la biodiversitat i els ecosistemes.

Al grup de patrimoni cultural es va proposar establir l’aranès com a llengua oficial de la Reserva i promocionar-ne el seu ús social, prioritzar la preservació, conservació i restauració dels exemplars del patrimoni cultural, material, immaterial i documental, potenciar les tradicions, costums i festes locals i motivar la realització d’iniciatives culturals en nous espais o espais ja habilitats.

Quant al taller de recerca es va parlar de generar un pla de transferència del coneixement que impacti de forma positiva al territori, i també d’involucrar a la societat civil en les línies de recerca mitjançant la participació ciutadana, implicant també als docents per a aconseguir que els seus estudiants participin de forma activa.

Durant el taller de sector primari, caça i pesca van haver-hi diferents propostes per aconseguir millores dins el sector com, per exemple, buscar noves estratègies de comercialització en proximitat o e-comerce, donar reconeixement als ramaders i agricultors com a gestors imprescindibles dels paisatges, invertir en formació i recerca dirigida al sector o pensar i valorar noves propostes agràries, entre d’altres.

Al grup de turisme, es va parlar de la necessitat d’aconseguir la desestacionalització i la diversificació del sector, però sempre vetllant perquè la sostenibilitat sigui el pilar fonamental al teixit turístic-empresarial.

Per últim, al taller d’esports es va proposar desenvolupar l’esport com un actiu econòmic alineat amb les línies estratègiques de sostenibilitat ambiental i social. Es va parlar també d’impulsar un pla estratègic per optimitzar les instal·lacions esportives, fomentar la participació de la població en el desenvolupament d’esdeveniments esportius o crear un organisme d’àmbit esportiu que unifiqui i coordini els esdeveniments i els clubs i que treballi per la implementació de federacions esportives pròpies de la Val d’Aran.

“Per al govern del Conselh Generau d’Aran la implicació de la societat aranesa en aquesta candidatura és imprescindible i cada vegada són més les persones interessades en participar i aportar les seves propostes, de fet, hem aconseguit ja que el suport d’unes 80 administracions públiques i empreses”, assegurava el conseller Francés Boya, afegint que: “és important recalcar que el reconeixement com a Reserva de la Biosfera no ens permetrà només posar en valor el nostre patrimoni natural, sinó que ens dotarà d’una eina per valoritzar la nostra cultura i la nostra llengua, fent perdurable i protegint la nostra identitat”

Comments are closed.