El Conselh Generau d’Aran compra una partida de test serològics per a detectar el nivell d’immunització dels seus professionals sanitaris, professionals essencials i pacients que han patit COVID-19

  • Després de saber que, pel moment, el Departament de Salut de la Generalitat no farà extensius aquests test a professionals sanitaris ni a la població, el govern del Conselh Generau d’Aran ha decidit adquirir un primer lot d’aquestes proves a una empresa homologada per a identificar si els professionals (sanitaris i de caràcter essencial) dependents del govern aranès, han passat ja la malaltia, encara que no hagin tingut símptomes, i per a identificar a aquells pacients diagnosticats que han creat immunitat davant el coronavirus

El govern del Conselh Generau d’Aran ha adquirit, a través d’una empresa homologada, una primera partida de dos-cents test serològics, amb l’objectiu de poder detectar si els professionals sanitaris i essencials dependents del propi Conselh són ja immunes, i per tant han passat ja el COVID-19. Tant en els sanitaris com en la resta de professionals essencials dependents del Conselh Generau d’Aran, aquesta prova serà de caràcter voluntari.

També es realitzaran aquests test a tots aquells pacients que han estat ingressats amb pneumònies i als casos lleus que han estat en aïllament domiciliari controlats per l’àrea d’atenció primària, per a poder saber si han desenvolupat immunitat i per tant han superat la malaltia.

Des del Conselh Generau d’Aran i la seva àrea sanitària es considera molt necessari poder disposar d’aquesta informació per a, d’una banda, ajustar i reorganitzar els treballs assistencials i, per un altra, protegir als professionals i, en conseqüència, a la població.

En aquest sentit és necessari dir que s’ha realitzat la prova PCR a tots els residents de la residència Sant Antòni, i així mateix, aquests tres últims dies, s’han realitzat test serològics, enviats pel Departament de Salut, als propis residents i als professionals de la residència per expressa indicació del Departament de Salut de la Generalitat. Aquestes indicacions només s’apliquen, exclusivament, a residències de la tercera edat (és necessari recordar que el PCR és la prova que determina si una persona està infectada o no, es realitza al laboratori especialitzat i ha de ser aprovada pel servei de Vigilància Epidemiològica de la Generalitat).

Pel que fa als test serològics que es realitzaran, i que són els únics dels denominats “test ràpids” que es realitzen en aquests moments, poden donar dos tipus de resultats: positiu, que voldrà dir que la persona ha passat la malaltia i ja ha creat anticossos, i negatiu, que significa que no s’ha passat la malaltia i no ha creat anticossos.

En una primera fase s’iniciaran aquests test amb els pacients ja nomenats i es seguirà amb els professionals.

Per al Conselh Generau d’Aran el fet de poder identificar als professionals ja immunitzats és un pas important perquè el sistema sanitari aranès pugui enfrontar en les millors condicions aquesta situació.

Comments are closed.