Generalitat, Conselh Generau d’Aran i la Universitat de Lleida (UdL) signen el conveni perquè les Proves d’Accés a la Universitat es puguin fer en aranès

Vielha, 27 de març de 2019.- Inicialment l’opció de l’aranès s’inclourà en les PAU d’aquest any en els enunciats de l’examen d’Història, matèria obligatòria per a tot l’alumnat, i en successives convocatòries s’ampliaran les matèries disponibles.

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, el Conselh Generau d’Aran i la Universitat de Lleida (UdL), han signat aquest matí el conveni perquè les Proves d’Accés a la Universitat es puguin fer en aranès.

En l’acte de signatura han participat el sindic d’Aran, Carlos Barrera, i la vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Lleida, Neus Vila, en representació de la Universitat de Lleida (UdL). La consellera Àngels Chacón, ha estat acompanyada també del secretari del CIC, Lluís Baulenas, i del cap de l’oficina d’Accés a la Universitat, Jesús M. Prujà.

Aquest conveni posa de manifest el compromís del Govern de la Generalitat en donar resposta a la diversitat lingüística de Catalunya. Amb la introducció de l’aranès en les PAU el Govern no només en fomenta l’ús, la difusió i el coneixement de l’aranès sinó que n’impulsa, a més, la seva normalització.

La possibilitat de realitzar els exàmens en aranès implica un reconeixement a la trajectòria estudiantil dels alumnes aranesos i un impuls important a la plena integració d’aquesta llengua en la societat catalana com a llengua vehicular amb efectes jurídics vàlids.

D’aquesta manera en les Proves d’Accés a la Universitat de 2019 a què es presentin els estudiants d’Aran, s’inclourà l’opció de l’aranès en els enunciats de l’examen d’Història, matèria obligatòria per a tot l’alumnat. En successives convocatòries es podrà ampliar les matèries en què s’estableixi l’opció d’enunciats en aranès.

El Conselh Generau d’Aran designarà les persones que duran a terme la traducció a l’occità aranès dels enunciats de les PAU a què es presentin els estudiants d’Aran i assumirà les despeses de traducció a l’aranès dels enunciats de les proves que es determinin. La traducció es realitzarà un cop tancat el procés de maquetació i edició dels enunciats en català i en castellà, i les persones encarregades de la traducció hauràn de seguir el protocol de confidencialitat establert en l’elaboració de les PAU.

Els costos d’edició i d’impressió dels enunciats d’examen en occità aranès, seran assumits per la Generalitat, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La Universitat de Lleida serà l’encarregada de proveir els mecanismes necessaris en cas que calgués la traducció de les respostes als exàmens, per tal que la seva correcció es dugui a terme en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants.

En aquest sentit, cal recordar que Lourdes Bruna, alumna de l’Institut d’Aran i veïna d’Arties, va ser l’any 2017 la primera estudiant que va respondre en aranès dos exàmens de la fase específica de les PAU a la UdL, en les assignatures de matemàtiques i física, quan va demanar poder examinar-se en aranès, ja que és llengua oficial a Catalunya des de l’any 2006. Malgrat que no estava obligada a fer les PAU, ja que havia cursat el Batxibac (Batxillerat en francès), Lourdes Bruna, va optar per fer la fase específica per pujar la seva nota d’accés a la universitat.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que amb aquest conveni s’acaba amb la demana històrica del Conselh Generau d’Aran a la Generalitat de Catalunya perquè els estudiants de la Val d’Aran poguessin tenir l’opció de fer les Proves d’Accés a la Universitat en aranès.

 

Comments are closed.