La Val d’Aran acull l’Assemblea General de l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya

Durant dos dies, l’Escòla de Tecnics Esportius dera Val d’Aran (ETEVA) és la seu de l’Assemblea de l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya

guias montana

Els dies 15 i 16 de desembre, l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya (AEGM) celebra la seva assemblea anual ordinària en l’Escòla de Tecnics Esportius dera Val d’Aran (ETEVA).

Javier Garrido, guia de muntanya de Jaca, és el president de l’associació nacional de la qual formen part en l’actualitat més de cinc-cents membres.

L’Associació es va crear l’any 1993 amb l’objectiu de solucionar els aspectes relacionats amb la formació i la capacitació professional, així com el reconeixement i regulació de l’exercici de la professió representant a aquest col•lectiu davant organismes i institucions oficials de l’Estat i de les diferents Comunitats Autònomes

L’AEGM és una associació reconeguda des de l’any 199 per la UIAGM i UIMLA, institucions internacionals d’implantació a tot el món i d’elevat prestigi, ocupant un lloc en els comitès executius d’aquestes associacions.

Des de l’Associació se segueix reivindicant el seu treball i la seva posició en les activitats a l’aire lliure, on sempre, el més segur és anar acompanyat d’un d’aquests professionals que són els qui millor coneixen el mitjà.

L’Escòla de Tecnics Esportius dera Val d’Aran (ETEVA) va signar un conveni de col•laboració amb l’AEGM amb la finalitat treballar conjuntament per la qualitat de la formació i el seu reconeixement internacional.

Comments are closed.