Tecnologia

LA TECNOLOGIA COM A SOLUCIÓ PELS REPTES DE LA MUNTANYA

 • Necessari per a la diversificació econòmica
 • Investigació i desenvolupament en esports
 • Oportunitats no explorades
 • Mobilitat (gestió de fluxos)
 • Gestió de residus
 • Rellevància de la intel·ligència artificial

 

RETENIR/CAPTAR TALENT

 • Formació i divulgació sobre les oportunitats tecnològiques
 • Divulgació a la població sobre oportunitats tecnològiques
 • Formació professional específica dirigida a noves tendències tecnològiques
 • Vinculació Institut i empreses locals
 • Valoritzar el capital humà i relacional
 • Comunicació i networking entre empreses locals i iniciatives
 • Capitalització del talent – Capital relacional (mapa capital relacional)
 • Cartes de compromís (generar il·lusió pel territori)
 • Component social i cultural – vital per l’arrelament
 • Identitat cultural i idiomàtica com a oportunitat
 • Considerar “multietapa” (joves i no tan joves)

 

PROMOURE L’EMPRENEDORIA AMB BASE TECNOLÒGICA

Valorització i millora de la competitivitat del territori com a espai de treball tecnològic

Oportunitats

 • Promoció d’Aran marca territorial
 • Atractivitat d’Aran: singularitat, cultura i paisatge
 • Aprofitar la proximitat amb Comminges
 • Consolidació teletreball

Generació ecosistema relacional

 • Generació de biòtops d’innovació
 • Importància de l’intercanvi d’iniciatives (compartir locals, per exemple)
 • Mentoratge
 • Vincle amb la universitat (per mantenir-nos actualitzats)
 • Associació tica-info (bioecologia) – living lab

Finançament i incentius per projectes tecnològics

 • Suport financer
 • Fons d’inversió publicoprivats
 • Possible discriminació positiva de les empreses que aporten valor afegit

Millora de la connectivitat

 • Connectivitat i xarxa local – tècnica i econòmicament viable
 • “Low tech” (important marcar tendències – responsabilitat social i ambiental)

Accés a espais empresarials

 • Preu immobles (factor limitant) trencar dinàmica del mercat immobiliari
 • Inventari de béns immobles públics o sense ús que poden incorporar-se al mercat com locals per empreses
 • Creació d’espais per indústries “netes”