Una llengua oficial

oficial-maxi

El marc legal

Entà desvolopar era oficialitat der aranés d’acòrd damb er Estatut d’Autonomia de 2006 eth Parlament de Catalunya aprovèc era Lei de occitan, aranés en Aran, eth 22 de seteme de 2010. S’aprovèc per 117 vòts a favor e 7 en contra.

Amb l’aprovació de la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, l’aranès va ser reconegut com una llengua oficial. Aquesta llei dedica l’article 2 a l’aranès.

Artículo 2

 • L’aranès, varietat de la llengua occitana i pròpia de l’Aran, és oficial a la Vall d’Aran. Així com el català i el castellà, d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 • D’acord amb l’article 3.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’aranès ha de ser objecte d’estudi i d’especial respecte i protecció, i s’ha de garantir l’us del mateix al sistema educatiu així com a la activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al mitjans que depenen de la CCRTV al territori de la Vall d’Aran.
 • La Generalitat i les institucions de l’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per a garantitzar el coneixement i l’us quotidià de l’aranès cap a la seva normalització.
 • La Generalitat i les institucions de l’Aran han de vetllar pel seu manteniment, promoció i difusió de la cultura aranesa.La Llei 1/1998 del 7 de gener, de política lingüística a l’article 7 fa referència a la protecció de l’aranès.L’aranès, és una varietat de la llengua occitana pròpia de la Vall d’Aran, es regeix pel que fa a la seva utilització, per la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, i amés, pels preceptes d’aquesta Llei, els quals no poden ser interpretats en detriment de l’us de l’aranès.La Llei orgànica 6/2006, del 19 de juriol, de reforma del Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix a l’article 6:
 • La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i es oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’Estatut i les lleis de normalització lingüística.

Percentatge de coneixement de l’aranès

Evolució del nombre de persones que l’entén, el saben parlar, el saben llegir i el saben escriure. Cens lingüístic 2001

Distribució porcentual.Font: Idescat
1996
2001
L’enten
90,05
88,88
El sap parlar
64,85
62,24
El sap llegir
59,29
58,44
El sap escriure
24,97
26,69

Usatges Lingüistics en Aran

 

 

Castellano
Aranés
Català
D’autes
Lengua mairau
38,8%
34,2%
19,4%
7,6%
En casa(de forma exclusiva)
35,3%
25,8%
13,0%
s/d
En casa (damb d’autes lengües)
50,7%
40,3%
24,6%
3,8%
En trabalh (de forma exclusiva)
30,8%
9,2%
7,9%
s/d
En trabalh (damb d’autes lengües)
63,1%
34,6%
43,9%
1,8%

L’estudi de l’aranès a l’escola

L’aranès és la llengua d’aprenentatge dels escolars de 3 a 7 anys i la llengua vehicular a tots els centres d’educació infantil i primaria.

 • Educació infantil: la llengua base d’aprenentatge és l’aranès. També s’ensenya el castellà i el català a nivell oral.
 • Educació primària: s’ensenyen les 3 llengües oficials i s’utilitzen les tres llengües per impartir les diferents matèries. Al cicle mig s’introdueix la primera llengua estrangera i al cicle superior la segona llengua estrangera
 • Etapa de la ESO: dos hores setmanals de cada una de les llengües oficials

Mitjans de comunicació

RÀDIO

En desconnexió per la Vall d’Aran a la emissora de Catalunya Informació.

 • Noticiari, de dilluns a divendres de 8,00 a 8,30 .
 • Actualitat local al programa Aran, meddia aranès, de dilluns a divendres, de 12,00 a 13,00 . Remissió de 19,00 a 20,00.
 • També es pot escoltar a www.catradio.cat

TELEVISIÓ

 • En canal 3/24 informativo en aranés de Lunes a Viernes, a las 16.45: www.tv3.cat/aran

Literatura

La llengua occitana, instrument dels trobadors a l’Edat Mitjana, va deixar una gran obra tant qualitativa com quantitativa. Durant molts segles sempre hi ha hagut una producció literària en occità: els. XIX el moviment Felibritge va posar un renaixement per l’occità, amb el que Frederic Mistral va obtenir el Premi Nobel de literatura l’any 1904.

La producció literària en aranès ha sigut més bé escassa. Malgrat això no poden oblidar l’obra de Mossén J. Condò Sambeat (1867-1919).

La producció literària actual en aranès ha sigut recollida als llibres de la Col·lecció Garona, on es publiquen les obres premiades als concursos literaris que convoca el Conselh Generau d’Aran cada any: premi Mn. Condò Sambeat i premi Aran de literatura.

L’àrea de Política lingüística

Foma part del Departament de Cultura del Conselh Generau d’Aran i té com activitats principals:

 • Serveis lingüístics: traduccions, correccions, consultes, assessorament.
 • Ensenyament del aranès per a adults, cursos específics per a col·lectius.
 • Normalització social: campanyes de sensivilització, convenis i gestions per promoure la llengua amb diferents empreses i institucions.
 • Dinamització cultural: convocatòria de Concursos Literaris, seminaris, conferèncias…
 • Material escolar en aranès
 • Publicacions