Ua lengua normalizada

normalizada-maxi

Nocions basiques entà liéger er aranés

à: se pronóncie [a]. En posicion finau atòna sòne com ‘ò’ [™] o [—]: pòrta, truha
e, é: se pronóncie [e]: aranés, Arties
è : damb accent grèu, se pronóncie [ Ì ]: mès, Aubèrt
ò: -damb accent grèu- se pronóncie [™]: òme, Tredòs
o, ó: se pronóncie [u]: solei, Benós
u, ú: se pronóncie [y], com en francés: tu, Salardú
h : ei muda, se consèrve era aspiracion en bèth lòc: hemna, huec
nh: correspon ara “ñ” deth castelhan: nhèu, Escunhau
lh: correspon ara “ll” deth castelhan: hilh, Vielha
sh: correspon ara “x” deth catalan [×]: peish, shivau
th: generaument se pronóncie [ t ]: audèth, en quauques paraules com “ch” [t×]: còth
n: en posicion finau sone abituament com –ng e-nc finaus [ß]: camin. Enes pluraus –n- ei muda: camins [ka’mis]
r final: generaument non se pronóncie: cantar [kan’ta], préner

Es Normes Ortografiques der Aranés sigueren oficiaument aprovades er an 1983.