Ua lengua normalizada

normalizada-maxi

Nocions bàsiques per llegir en aranès

à: es pronuncia [a]. En posició final àtona sona com ‘ò’ [™] o [—]: pòrta, truha
e, é: es pronuncia [e]: aranés, Arties
è : amb accent obert, es pronuncia [ Ì ]: mès, Aubèrt
ò: -amb accent obert – es pronuncia [™]: òme, Tredòs
o, ó: es pronuncia [u]: solei, Benós
u, ú: es pronuncia [y], com en francés: tu, Salardú
h : es muda, es conserva l’aspiració en alguns llocs: hemna, huec
nh: correspon a la “ñ”: nhèu, Escunhau
lh: correspon a la “ll”: hilh, Vielha
sh: correspon a la “x” deth catalán [×]: peish, shivau
th: generalment es pronuncia [ t ]: audèth, i en algunes paraules com “ch” [t×]: còth
n: en posició final sona habitualment com –ng e-nc finals [ß]: camin. En les plurals –n- es muda: camins [ka’mis]
r finaul: generalment no es pronuncia: cantar [kan’ta], préner

Les Normes Ortogràfiques de l’Aranès van ser aprovades oficialment al 1983.