Aran Accion 2020-2030

Què és Aran Accion 2020-2030?

Des del Conselh Generau hem volgut iniciar Aran Accion 20/30, un procés de debat obert a la ciutadania per consensuar junts les possibles accions i línies de treball que ens permeten fer front de forma immediata, a les necessitats del moment, específicament en l’àmbit econòmic i laboral.

Després d’haver organitzat els 7 grups de treball on s’hi han debatut conjuntament de quina forma podem construir un front comú al qual el Conselh Generau i altres administracions públiques puguin sumar-s’hi i impulsar-lo junts. Ja hem recollit molta informació sobre els interessos de moltes persones araneses que tenen idees innovadores i/o pensen a iniciar noves activitats.

En el cas del sector turístic, que algutina la majoria d’empreses i activitat econòmica de la Val d’Aran, s’ha obert un procés específic i en paral·lel per a treballar de forma urgent les seves necessitats més immediates.

En general, tots aquests debats, són el punt de partida d’un procés que a llarg termini permetrà generar un pla d’acció per desenvolupar un model territorial de futur per a la Val d’Aran.

Grups de treball